Screening

คัดกรองหุ้น


ตะแกรงร่อนหุ้นตัวที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีออกมาให้กับท่าน

ประเมินมูลค่าหุ้น
AS Filter

ประเมินธุรกิจ


ใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจำนวนหนึ่งมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินธุรกิจแบบเป็นรายตัว เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานกิจการที่ดีเพียงพอจะนำไปพิจารณาต่อหรือไม่

ประเมินมูลค่าหุ้น
AS Estimate

ประเมินมูลค่าหุ้น


เครื่องมือนี้จะทำให้ท่านได้ V หรือ มูลค่าที่แท้จริงออกมา แล้วท่านจึงนำ V ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ P (ราคาตลาด) เพื่อตัดสินใจลงทุน

ประเมินมูลค่าหุ้น
Portfolios

จัดพอร์ตลงทุน


เครื่องมือตัวนี้จะให้คำตอบกับท่านว่า ท่านควรจะลงเงินไปกับหุ้นตัวใด เป็นจำนวนเงินเท่าใด ตามความเชื่อมั่นที่ท่านมีต่อหุ้นตัวนั้น อย่างมีหลักการ

ประเมินมูลค่าหุ้น
Note list of stocks

โพยหุ้น


เพื่อให้ท่านบันทึกหุ้นที่สนใจ โดยจะช่วยให้เห็นภาพรวมของหุ้นต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น คัดกรองหุ้น (Screening), ประเมินธุรกิจ (AS Filter) และ ประเมินมูลค่าหุ้น (AS Estimate) ซึ่งสามารถบันทึกชื่อหุ้นเหล่านั้นเข้าโพยหุ้นนี้ได้

ประเมินมูลค่าหุ้น
Charts

กราฟที่แนะนำ


เราได้นำเสนอกราฟเพื่อให้เป็นเครื่องมือเสริมตัวหนึ่ง ที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจ หรือรอจังหวะการลงทุนในหุ้นได้อย่างดี

ประเมินมูลค่าหุ้น